Protectia datelor cu caracter personal

În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti, a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii 155/2010, coroborată cu HG 1332/2010, în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în următoarele domenii de activitate:

  1. a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor
  2. b) circulația pe drumurile publice
  3. c) disciplina în construcții și afișajul stradal
  4. d) protecția mediului
  5. e) activitatea comercială
  6. f) evidența persoanelor
  7. g) alte domenii stabilite prin lege.

În calitate de operator de date cu caracter personal, Poliţia Locală a Municipiului Piteşti conform prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Principii legate de prelucrarea datelor cu carcater personal

Drepturile persoanei vizate

Plangeri adresate ANSPDCP