Legea 544/2001

Informatii de interes public comunicate din oficiu

Potrivit Legii nr.544/2001

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice ;
b) structura organizatorica , atributiile departamentelor , programul de functionare ,programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice ;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice ;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutii publice, respective :denumirea , sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e – mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare , bugetul si bilantul contabil ;
f) programele si strategiile proprii ;
g) lista cuprinzand documentele de interes public ;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si / sau gestionate , potrivit legii ;
I) modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutii publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate .
Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze annual un bulletin informative care va cuprinde informatiile prevazute la alin . ( 1 )
Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate , cel putin annual , care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a II – a .
Accesul la informatiile prevazute la alin . ( 1 ) se realizeaza prin :
a)afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de internet proprie ;
b)consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice ,in spatii special destinate acestui scop

Lista cuprinzand documentele de interes public

Potrivit legii nr . 544/2001

a)Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei
b)Declaratiile de avere si interese ale functionarilor publici
c)Rapoarte de activitate ale institutiei
d)Bugetul local, bilantul contabil
e)Lista actelor normative potrivit carora agentii pot constata contraventii si aplica sanctiuni .
f)Organizarea concursurilor pentru locurile vacante.
g)Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice.

Lista documentelor care se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor

Potrivit Legii nr 544/200

a. Informatiile din domeniul apararii nationale ,sigurantei si ordinii publice ,daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii

b.Informatiile privind deliberarile autoritatilor , precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei ,daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii.

c. Informatiile privind activitatile comerciale sau financiare , daca publicitatea acestora aduce atingerea principiului concurentei loiale,potrivit legii

d. Informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii

e. Informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare,daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata,integritatea corporala,sanatatea unuei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare

f. Informatiile privind procedure judiciare , daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui process echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in process

g. Informatiile a caror publicitate prejudiciazamasurile de protective a tinerilor

h. Dosarele de audit public intern