Istoric

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti a fost înfiinţată în anul 2007 sub denumirea de Poliţia Comunitară, conform HCL 33/2007. Odată cu apariţia unei noi legislaţii, Poliţia Comunitară a devenit în anul 2010 Poliţia Locală, nume sub care funcţionează şi în prezent.
Poliţia Locală este o instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Piteşti, având atribuţii privind ordinea şi liniştea publică, circulaţia pe drumurile publice, paza obiectivelor şi bunurilor de interes public, disciplina în construcţii, mediu şi afişajul stradal.
Instituţia a cunoscut transformări importante de-a lungul existenţei sale, impunându-se în prezent ca o instituţie în slujba cetăţeanului şi care se bucură de notorietate, respect şi încredere.
Principiile care guvernează activitatea Poliţiei Locale sunt legalitate, încredere, previzibilitate, proximitate, transparenţă, nediscriminare, proporţionalitate şi responsabilitate. În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Poliţia Locală cooperează cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, dar şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.