Compartimentul paza

Indeplineste urmatoarele atributii:

-asigura paza obiectivelor si a bunurilor apartinand domeniului public sau privat al municipiului, ori aflate in administrarea acestuia sau a serviciilor sau institutiilor publice subordonate Consiliului Local la Municipiului Pitesti, conform planului de paza;
-asigura supravegherea parcarilor auto, a unitatilor scolare, a zonelor comerciale si de agrement, a pietelor si a altor locuri stabilite prin planul de paza;
-comunica in cel mai scurt timp posibil organelor abilitate datele cu privire la aspectele de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa despre care a luat la cunostinta cu ocazia indeplinirii misiunilor specifice;
-in cadrul obiectivelor stabilite de Consiliului Local la Municipiului Pitesti, asigura respectarea prevederilor legale si in ceea ce priveste ordinea publica;
-intocmeste planurile de paza ale obiectivelor, asigurand cunoasterea prevederilor acestora si punerea lor in practica;