Cadrul legal

Legea 155/2010 privind infiintarea Politiei Locale

Regulamentul de organizare si functionare al Politiei Locale Pitesti 2018

Regulamentul de organizare si functionare al Politiei Locale Pitesti 2019

Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici

Legea 53/2003 Codul muncii

Legea 215/2001 Legea administratiei publice

Legea 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici

Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

HG 1332/2010 privind regulamentul de organizare si functionare al Politiei Locale

Legea 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii publice si linistii publice

Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

OUG 55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi

Legea 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

Legea 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea 205/2004 privind protectia animalelor

Ordonanta 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata

Ordonanta 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Legea 98/2016 privind achizitiile publice

HCL 197/2017

HCL 16/2014

HCL 46/2014

HCL 72/2014

HCL 180/2013

HCL 185/2011

HCL 60/2016

Codul de conduita al personalului din cadrul Politiei Locale

Principii aplicabile conduitei profesionale