Politia Locala Pitesti Arges

  Acasa

 Stiri

 ContactTELEFON DISPECERAT DISPONIBIL 24h/24
0248.210.230
0248.222.248
0348.911
      Politia Locala este constituita si functioneaza potrivit prevederilor Legii 155/2010, publicata in Monitorul Oficial, Partea I,  nr.483 din 14 Iulie 2010
   Politia locala se organizeaza si functioneaza, prin hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, ca un compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica.
    Politia Locala a Municipiului Pitesti, denumita in continuare Politie Locala este o institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Primarului Municipiului Pitesti, prin care se asigura mentinerea ordinii si linistii publice, paza obiectivelor si bunurilor de interes public, aprobate de Consiliul Local prin Planul anual de paza, constatarea si sanctionarea contraventiilor, regulile de comert stradal , normele de protectie a mediului inconjurator, insotirea si protectia reprezentantilor primariei in activitatile specifice de pe raza de competenta.
    In indeplinrea misiunilor ce ii revin Politia Locala coopereaza cu Politia Romana si Jandarmeria Romana, cu alte institutii ale statului si colaboreaza cu asociatiile si organizatiile neguvernamentale, precum si cu persoanele fizice si juridice, in limitele legii.
    In relatiile cu institutiile enumerate mai sus Politia Locala a Municipiului Pitesti este reprezentata de Directorul general, Diectorul  General Adjunct sau inlocuitorul legal.
    Personalul Politiei Locale a Municipiului Pitesti se compune din functionari publici si personal contractual.
    Functionarul public din Politia Locala este inarmat, poarta uniforma in timpul serviciului si exercita atributiile specifice stabilite prin lege.
    Functionarul public din Politia Locala este investit cu exercitul autoritatii publice pe timpul si in legatura cu indeplinirea  atributiilor de serviciu, in limitele competentelor stabilite prin lege.
    Autoritatea functiei nu poate fi exercitata in interes personal.
    Functionarul public din Politia Locala isi desfasoara activitatea profesionala in interesul comunitatii locale, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, pazei si protectiei obiectivelor de interes public local si privat de pe raza de competenta actioneaza in sprijinul institutiilor statului si executa orice alte activitati date in competenta exclusiv pe baza si în executarea legii cu respectarea impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.
    Functionarul public din Politia Locala este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii, juramantul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne si sa indeplineasca dispozitiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa profesionala.
    Functionarul public din Politia Locala raspunde, in conditiile legii pentru modul in care isi exercita atributiile de serviciu.
    Personalului contractul din cadrul Politiei Locale a Municipiului Pitesti i se aplica reglementarile din legislatia muncii.

Sponsorizat si realizat de DWD.